Skip to content

Jobb trygt uavhengig av lokasjon

Pexip integrerer med alle løsninger for videokonferanser

I rekordfart har vi alle blitt vant til videomøter. Som en følge av Koronapandemien har mange organisasjoner måttet ta beslutninger for å holde ansatte trygge og friske, og løsningen har i stor grad blitt hjemmekontor. Microsoft Teams dermed hatt en enorm vekst, og blitt den foretrukne møteplattformen for flere hundre millioner mennesker over hele verden: Videomøter har for mange blitt helt naturlig. 

Ifølge Gartner lar nå 82% av bedrifter medarbeiderne jobbe delvis remote og delvis på kontor; en endring vi tror har forandret arbeidsrutinene for alltid. Medarbeiderne jobber nå fra hjemmekontor og lokale kafeer, og alle benytter ulike nettverk og teknologier. Det betyr også nye sikkerhetstrusler.

Les også: Pexip anerkjent som ledende visjonær i Gartners “Magic Quadrant”

For i motsetning til personlige møter – der samtaler, informasjon og presentasjoner forblir i rommet – foregår videomøter ofte på nett eller i skybaserte miljøer. Hvor blir det av all informasjonen, hvor lagres den og hvem har tilgang til den? 

Alt om Pexip for Teams

Kritiske hendelser som følge av sikkerhetshull

Når man bruker digitale møtetjenester, er det ikke lett å vite hvor brukernes data lagres, eller hvem som har tilgang til dem. Microsoft-skyen Azure drar fordeler av Microsofts sikkerhets- og personverntiltak, som er blant de beste i bransjen. Allikevel: dersom Microsoft Teams integreres med andre møteromsløsninger, vil data bli utlevert til en tredjepartsleverandør. Da er det opp til denne leverandøren hvordan data behandles, lagres og håndteres, og det kan være utfordrende for bedrifter å navigere i et marked med mange valgmuligheter. Bedrifter bør ikke bare be om innsikt i praksisen for databehandling hos sin valgte interoperabilitet-leverandør, men virkelig forstå hva dette betyr i praksis.

Hvor i all verden er dine data?

Den siste tiden har mange møteromsløsninger kommet i søkelyset fordi det har vist seg at informasjon ikke lagres i samsvar med sikkerhetsprotokoller, men heller sendes til områder med ukjent nivå på datasikkerheten. Det har også vært tilfeller hvor informasjon videreselges til andre aktører. Selv et enkelt videomøte kan utgjøre en trussel fordi systemene får tilgang til medarbeidernes kalender som kan avsløre konfidensiell og sensitiv informasjon. I en verden hvor sikkerhet og personvern vektlegges, er slike trusler det siste en organisasjon ønsker seg.

Pexip tilbyr en moderne videoplattform som er bygget på tiår med industriekspertise om standarder for informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg til å være kvalitetsstemplet av britiske NCSA, er selskapet ISO/ IEC 27000:2013-sertifisert, overholder GDPR, har løsninger som samsvarer med HIPAA (for helsesektoren), og er sertifisert av The Joint Interoperability Test Command – en del av USAs forsvarsdepartement som tester og sertifiserer informasjonsteknologi til militær bruk.

Pexip for offentlig sektor

Når vi kommer tilbake til kontoret, er det mange møterom med fysiske videokonferanseløsninger som vil være ubrukelige fordi de ikke kan integreres med Microsoft Teams. Bedriftene kan få mer ut av investeringene de allerede har gjort i videoutstyr ved å gjøre gjøre dette kompatibelt, samtidig som de ivaretar sikkerhet, personvern og databeskyttelse.

Det finnes heldigvis mange leverandører som tilbyr løsninger og integrasjoner som gjør møterommene kompatible med ulike videokonferanseløsninger, og som er sertifisert av Microsoft. Det er likevel et problem at de ulike leverandørene løser utfordringen forskjellig, der den største ulikheten er hvor og hvordan de behandler brukernes data. 

Når vi leverer en løsning som gjør det mulig for tredjeparts-møterom å delta i Teams-møter,  kan organisasjonene være trygge på at løsningen fungerer som den skal, på en sikker og brukervennlig måte.

Kontakt oss