Pexip Government Cloud: Join Teams from any device FedRAMP® and StateRAMP Authorized

Västerbottens Regions journey to Microsoft 365 with Pexip

Västerbotten Region is a Swedish public government organisation. It has recently finished its journey to Microsoft 365 and cloud-based productivity and meetings.

 

With the help of Pexip, it simplified its journey by including its large estate of Cisco video conferencing solutions in its Teams meeting environment.

 

Sebastian from Region Västerbotten and Robert from Microsoft have a conversation about how RV solved challenges within video conferencing and collaboration be work better internally and externally.

 

 

Live webinar time and date:

 

Monday July 17th at 1:00 PM CET

 

 

Speakers in this webinar:

 

Sebastian Sandberg-Forsgren, Region Västerbotten


Robert Carlsson, Microsoft

 

 

How to watch:

 

Watch it here

 

 

Questions & Answers posted during the live event:

 

Q: Hur mycket krävs för att göra integrationen så man kan använda olika vägar in?

 

A: Det finns två alternativ att konsumera Pexip på antingen så har man en kundplacerad plattform eller så köper man det som tjänst. I region Västerbotten fall så har man en kundplacerad lösning som är integrerad men regionens interna system men även molnet. Hur mycket som krävs beror helt och hållet på vilken typ av integrationer man vill göra till olika system. Integrera en befintlig videoplattform eller PBX/SIP trunk för telefoni är något som är väldigt enkelt. Tanken med alla olika typer av integrationer är att kunna koppla samman så många olika typer av enheter och skapa flexibilitet för använder att ansluta till mötet. All typ av integration är native i Pexip som inkluderar SIP, H323, webRTC och Microsoft-SIP.

 

Q: Hur ser det ut med sekretess i Teams? Finns ju en del frågor kring Teams och CloudAct.

 

A: Initialt sparar vi bara arbetsdokument. Vi har en pågående utredning där man ser över hur vi ska se på Cloud-ACT och vad vi får lagra då vi har enorma möjligheter tack vare O365 men vi får inte använda dessa fullt ut.

 

Q: Använder ni denna plattform för SIP-samtal (Region/kommun/anhörig)?

 

A: Ja, vi använder vår infrastruktur för SIP samtal (Samordnad individuell planering) i vården via WebRTC protokollet.

 

Q: Fråga till Västerbotten: Vilken typ av information ser ni kommer hamna i Teams?

 

A: Initialt Arbetsrelaterade dokument, inga patientuppgifter iom CloudAct. Vi kommer även att köra igång dokumentklassificering så att dokument klassificeras automatiskt beroende på innehåll. I ett längre perspektiv ser vi att vi kan stänga ner H: och använda OneDrive och stänga ner G: och använda SharePoint men just nu ställer Cloud-ACT till med ganska mycket.

 

Q: Fråga till Västerbotten: Hur ser ni på molnlagningen när det gäller informationen i Teams när det gäller Cloud-ACT och att informationen ligger på Microsoft-ägda servrar. Eller har ni en annan lösning för lagringen på plats?

 

A: Att informationen ligger på servrar inom Europa är inga problem. Det är mer problem med Cloud-ACT, vi lagrar endast arbetsmaterial i Teams och OneDrive. Cloud-ACT ställer till med en massa och gör det svårjobbat. Som jag svarade tidigare så har vi enorma möjligheter men vi kan inte utnyttja dessa. Där har vi fått minimalt med stöd från Microsoft och vad de kan göra för att hjälpa oss att komma längre än vad vi har hunnit.

 

Q: Är det en ren molnlösning eller en hybridinstallation av vissa produkter?

 

A: (Sebastian Region Västerbotten) O365 är en ren molnlösning och Pexip är en on-prem hos Region Västerbotten. (Jens Höglin, Pexip) Bara för sakens skull: Det går även att konsumera Pexip som molntjänst, hybrid eller helt dedikerad likt det Region Västerbotten gör idag.

 

Q: Vilken typ av 365 licensiering kör ni?

 

A: E1 och E3 för O365, sedan har vi några övriga licenser som t.ex Visio och Project.

 

Q: Hur identifiera ni dessa som inte "använde" datorerna? Som då kunde nyttja E1.

 

A: Vi gick ut med en fråga till samtliga verksamhetschefer som delegerade uppgifterna att göra en inventering av sina anställda. I samband med det fick vi in ett ”bas-underlag” som vi utgick ifrån. Nu ska vi göra ett mindre jobb och byta licensform på de medarbetare där vi ser att de endast varit inloggade i webben fast de har en E3 licens. Av 12000 anställda har vi bytt E1 licens till E3 på en handfull medarbetare.

 

Q: Har man full funktionalitet via Pexip-lösningen , dvs kan man dela dokument i Skype och se dessa i tex CMA och vise versa.

 

A: Med Pexip så stödjer vi för videosystemen att Skype användaren i en Skype möte delar desktop, program och de kan även ladda upp en powerpoint och dela i skype mötet. Vi stödjer protokollen RDP, VBSS och PSOM(stöd för uppladdning av powerpoint fil till mötet) för att supportera ovan. Det vi också gör i ett skype möte är att om man spelar in mötet i Skype så visas en recording indikator på videosystemet.

 

Q: Räknar ni med en besparing eller fördyring av driften när ni går in i Teams?

 

A: Vi räknar med en besparing men kanske inte enbart med Teams. Teams en väldigt enkel och framför allt mobil plattform för användarna att samverka i. I ett längre perspektiv ser vi att vi kommer få en mer digital verksamhet där användarna inte är bundna till datorer tack vare bl.a Teams. Vi ser t.ex att användandet av Teams i mobila plattformar är förhållandevis stor. I en besparingskalkyl räknar vi även i Sharepoint, OneDrive och övriga tjänster där vi ser att vi kan avveckla vissa andra system och ta in dessa i O365 plattformen.

 

Relevant links and resources

 

Microsoft security and compliance for Microsoft Teams (click here)


Encryption of data in Mincrosoft O365 (click here)


Cloud Video Interop (click here)

Back to resources