Skip to content
Trends

Pexip anerkjennes som ledende visjonær i Gartners “Magic Quadrant”

Pexip ledende visjonær i Gartner Magic Quadrant

Gartners Magic Quadrant er en markedsundersøkelsesrapport som anerkjenner selskapers evne til å innovere, være ledende visjonærer i bransjen og tilby konkurransedyktige tjenester.

I 2020-utgaven av Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions betegnes Pexip igjen som en ledende visjonær innen videomøter og videokonferanseløsninger. I rapporten evaluerer Gartner selskaper ut fra deres visjoner, og i hvilken grad visjonene realiseres. Å bli trukket frem som “visjonær” er derfor en stor anerkjennelse av Pexip sin innovative videomøte-plattform, den globale kundekretsen og de strategiske planene.

Les også: UNIT fant løsningen for godt samarbeid på video

Videomøter er viktig for organisasjoners langsiktige samarbeidsstrategier, og ifølge Gartner vil fjernarbeid og ansattes demografi påvirke bedriftenes møtekultur fra å være 60% fysiske møter i dag, til bare 25% innen 2024. Med sin videoplattform kan Pexip støtte disse organisasjonene. I tillegg til å oppfylle behovene til fjernarbeid, er Pexip en ledende leverandør av løsninger til for eksempel helsesektor, rettsinstanser og banktjenester.

Pexip har sikkerhet, og full kontroll over hvor data lagres, som førsteprioritet i alle sine tjenester. Det gjør Pexip til en trygg leverandør som bedrifter, organisasjoner og myndigheter over hele verden stoler på. Den unike AI-drevne teknologien bryter ned grensene mellom ulike systemer og produkter for videokonferanser, noe som gjør at “alle” kan delta i samme videomøte, uavhengig om de benytter Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco, Poly eller andre systemer. Pexip leveres for bruk i eget datasenter, for din foretrukne skyløsning, eller som en tjeneste.

Klikk for å få en gratis kopi av Gartner Magic Quadrant for Meeting 2020.

Gartner gir ingen garantier når det gjelder leverandører, produkter eller tjenester i forskningsrapportene sine, og anbefaler ikke brukere å kun velge de leverandørene som rangeres høyest eller får spesielle betegnelser. Gartner-rapporter gjengir Gartners meninger, og må ikke oppfattes som erklæringer av fakta. Gartner gir ingen garantier, verken uttrykt eller underforstått, når det gjelder denne forskningen, heller ingen garantier om kommersiell verdi eller egnethet for et spesielt formål.

*Gartner “Magic Quadrant for Meeting Solutions” av Mike Fasciani, Tom Eagle, Adam Preset, Brian Doherty. 12. oktober 2020.

Om Pexip

Pexip forenkler videomøter, slik at team kan samarbeide, uansett hvor de befinner seg, eller hvilken teknologi de bruker. Plattformen gjør det enkelt å gjennomføre videomøter av høy kvalitet med interoperabilitet til Microsoft-løsninger. Kundene kan bruke Pexip på egne servere, i det sky-abonnementet de velger (Azure, Google Cloud eller AWS), som hybrid eller som en tjeneste. Pexip har et variert utvalg API-er og kan derfor tilpasses kundenes individuelle behov. Løsningen selges via 300 partnere i 75 land, og blir brukt i mer enn 190 land.

Kontakt oss