Skip to content

Slik hjelper Pexip offentlige myndigheter med Microsoft Teams

Offentlige myndigheter er underlagt krav om samsvar med spesifikke lover, regler, retningslinjer og sikkerhet. Disse strekker seg ofte utover rekkevidden til tradisjonelle løsninger, og kan begrense eller forhindre myndighetens evne til å ta i bruk ny teknologi.

I Norge ser vi en kraftig økning i bruk av Microsoft Teams i offentlige instanser, der myndighetene selv står ansvarlig for sikkerhet og personvern. Pexip tilrettelegger for sikre møteromsløsninger for myndigheter og offentlig sektor ved å koble tradisjonell videokonferanse i møterommet sammen med Teams – med sikkerhet som hovedfokus.

Vi ser et stadig voksende behov for å samhandle digitalt på en enkel måte; uavhengig av sted, enhet eller teknologi. Ettersom organisasjoner moderniseres, blir stadig flere møter flyttet til digitale løsninger, og siden brukerne har varierende grad av IT-kompetanse, har brukervennlighet i produktene derfor blitt et krav.

Med Microsoft Teams og Pexip Cloud Video Interop (CVI), eller Pexip for Microsoft Teams, kan bedrifter og myndigheter legge til rette for at ansatte, klienter og samarbeidspartnere enkelt kan møtes digitalt i små og store grupper. På denne måten kan alle møtedeltakere snakke sammen, skrive, redigere og dele dokumenter i ett samlet verktøy.

Pexip for offentlig sektor

Hva er egentlig Cloud Video Interop (CVI)?

Microsoft teamsPexip CVI er en integrasjon til Microsoft Teams som gjør det mulig å samhandle like godt uansett hvor brukerne befinner seg, og hvilke videoplattformer eller møteromsløsninger deltakerne bruker.

Dette gjør at organisasjoner kan fortsette å bruke eksisterende konferansesystemer i møterommet, for eksempel fra Cisco og Poly, og at eksterne møtedeltakere også kan delta i møtet på en enkel og sikker måte, uten å laste ned ny programvare.

Slik fungerer teknologien

Pexip for Microsoft Teams muliggjør sammenkobling av ulike videoteknologier - dette kalles interoperabilitet. Pexip håndterer tilkobling til videokonferansesystemer som kommuniserer via tradisjonelle standarder som SIP, H.323, eller webprotokoller som WebRTC, ORTC og RTMP (for tilkobling gjennom ulike nettlesere). 

Alt om Interoperabilitet

Fra Pexip kobles samtalen sammen med Teams-møtet via spesielle “videooversettertjenester” Pexip har utviklet i samarbeid med Microsoft, og som kjører i Microsoft Azure. Fordelen med dette er er at all videotrafikk, innholdsdeling og tilhørende informasjon, som møtets metadata og lignende, forblir i kundens eierskap og er trygt lagret bak egne og Microsoft sine sikkerhetsteknologier.

Hvilke fordeler gir dette?

Uansett om det gjelder lover og regler eller sikkerhet og personvern, må offentlige organer og myndigheter forholde seg til strenge krav, og de er under stort press om å levere i henhold til disse. Det gjør at enhver mulig endring eller nødvendig oppdatering i samhandlingsarkitekturen raskt blir en langt mer komplisert og omstendelig prosess enn for mange andre. Pexip for Teams er unikt posisjonert for enklere å levere i henhold til disse utfordringene, og kan etterfølge de mange høye kravene. Pexip lar seg integrere med eksisterende møteromsteknologi, noe som gjør at du kan dra nytte av dine allerede implementerte løsninger i møterommet. 

Pexip CVI knytter Microsoft Teams-møter og konferanseløsninger sømløst sammen på en måte som gjør videomøter enkelt for alle ansatte – også de uten spesiell teknisk kompetanse eller erfaring. 

Alt om Pexip for Teams

Nysgjerrig på sømløse og sikre videoløsninger som fungerer med Microsoft Teams? La oss ta en prat. 

Kontakt oss