Skip to content

Pexip Deployment Partner | Binero

Pexip och Binero går samman i ett partnerskap för att kunna erbjuda marknaden en helt kompatibel molnbaserad videokonferens - och samarbetslösning.

 

Pexip har utsett Binero till en distributionspartner för att göra det möjligt för sina svenska kunder att dra nytta av Bineros lokala, helt GDPR-kompatibla molnplattform.

Lösningen är idealisk för kunder som ställer höga krav på datasekretess, såsom finansiella tjänster, sjukvård och statliga myndigheter.

Binero_lockup_black_RGB

Bineros kunder drar nytta av väl beprövade, EU-kompatibla och moderna molnlösningar, som är lätta att både skala och vidareutveckla.

Binero levererar infrastruktur (IaaS) och plattform som tjänst (PaaS) med tillhörande tjänsteportfölj, från utvalda datacenter i Sverige. Bineros eget datacenter norr om Stockholm var år 2020 först i världen att klara de högt ställda kraven i den globala klimatcertifieringen Fossil Free Data.

En videoplattform med total flexibilitet

Pexips flexibla distributionsalternativ låter dig flytta till molnet i din egen takt och komplettera eller utöka din befintliga videokonferensinfrastruktur eller tjänst. Pexip möjliggör alla funktioner från en enda plattform så det finns inget behov av flera distributioner eller komplexa licenssystem.

Vårt partnerskap med Binero betyder att videoplattformen och all tillhörande data kan stanna i Sverige, vilket säkerställer att alla lokala föreskrifter efterföljs.

Pexip Infinity stöder branschstandarderna för kommunikationskryptering för slutanvändarenheter, vilket säkerställer att kommunikationen är säker och hålls privat även om den går över internet.

  • Privat distribution
  • Krypterad kommunikation
  • Säkerhetsåtgärder för bästa praxis
  • Nätverk och host IDS
  • Dina egna TLS-certifikat

Läs mer om hur Pexip hanterar säkerhet här →

För att möjliggöra och stödja den fortsatta digitaliseringen av branscher som finansiella tjänster, sjukvård och myndigheter kan Pexip-videoplattformen nu distribueras på Bineros EU-kompatibla publika molnplattform.

Kontakta oss så kan vi se över hur den ideala lösningen skulle kunna se ut för just din organisation.

Kontakta oss