adolfo-felix-PG8NyM_Mcts-unsplash

Region Västerbotten & Microsoft

Region Västerbotten (RV) har nyligen börjat använda Microsoft O365 som sitt nya produktivitets- och mötesverktyg. De har sedan tidigare traditionella videokonferenssystem som Cisco i sina mötesrum. I detta webinar berättar RV om varför de valde Microsoft O365, resan dit, vad de har uppnått hittills och hur de planerar framåt.


Vi kommer att tala om:

  • Utmaningarna dom stod framför

  • Målet med förändringar av produktivitet- och mötesverktyg

  • Lösningen - vad har man gjort rent teknisk

  • Vilka resultat har man uppnått

  • Nästa steg


Vem borde titta på detta?
  • Samverkans-specialister och lösningsarkitekter

  • Kommuner, landsting och privata företag

  • IT-ansvarig


 

The Presenters

Robert Karlsson

Robert Karlsson, Sales Executive, Microsoft Teams at Microsoft (LinkedIn)

Sebastian

Sebastian Sandberg-Forsgren at Region Västerbotten

Anders Løkke 2500px

Anders Løkke, Marketing Manager at Pexip (LinkedIn)

Register to Watch Now